Županja predlaga razrešitev direktorja Cezama

19

Notranja revizija pokazala nepravilnosti pri vodenju javnega zavoda Cezam, zato želi ruška županja Urška Repolusk razrešiti direktorja Tomija Prosnika. Mnenje mora podati še svet zavoda, ki se sestane danes

Napetosti v občini Ruše se stopnjujejo. Občina, ki jo vodi županja Urška Repolusk, je začela postopek razrešitve Tomija Prosnika, direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše, bolj znanega kot Cezam, ki upravlja pokriti bazen, drsališče in športni park v Rušah. Prosnik in Repoluskova sta si stala nasproti na zadnjih županskih volitvah. Ob prevzemu županske funkcije pa je Repoluskova napovedala drugačno politiko vodenja občine, kjer šport ne bo na prvem mestu.

Občina Ruše je maja lani naročila revizijo poslovanja javnega zavoda Cezam v letih 2016 do 2018, in na podlagi revizijskih ugotovitev pričela postopek razrešitve direktorja. Po aktu o ustanovitvi javnega zavoda direktorja namreč razrešuje ustanovitelj, torej ruški občinski svetniki, po pridobitvi predhodnega mnenja sveta zavoda, ta se na to temo sestane danes.”Bazen ima tolikšne prihodke in toliko obiskovalcev kot noben drug bazen te kvadrature v Sloveniji”

Občina: Nezakonito in negospodarno ravnanje

Revizijo poslovanja Cezama je opravilo podjetje 4E iz Hrastnika. V občinskem sporočilu za javnost so izpostavljene bistvene ugotovitve revizijskega poročila, ki ugotavlja, da “obstaja velika verjetnost, da je finančno oziroma premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno” oziroma je izkazano premoženje zavoda previsoko in da gre za napako v višini najmanj 44.100 evrov. Po pregledu poslovnih knjig namreč ugotavljajo tri evidentirane terjatve, za katere ne obstajajo ustrezna zagotovila, da je njihova knjigovodska vrednost enaka dejanski. Nadalje, da so se v zavodu organizirali poslovni dogodki brez jasnega vira financiranja. Da direktor v letih 2017 in 2018 ni naredil vsega za uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Zavod je namreč leta 2018 ustvaril izgubo v znesku 36.808 evrov. Revizorji tudi ugotavljajo, da je vodstvo zavoda kljub finančni izgubi, brez mnenja ustanovitelja spremenilo sistemizacijo, direktor pa podpisal anekse k več pogodbam o zaposlitvi brez ustrezne zakonske podlage ali pooblastila ter brez zagotovljenih virov za povišana izplačila plač, zaradi česar je bilo do maja lani izplačanih za 31.285 evrov več za bruto plače, kot bi bilo brez sprememb.

image

IGOR NAPAST

Revizijsko poročilo ugotavlja, da poslovanje zavoda v letih 2016 do 2018 v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje Cezama pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo. “Ugotovitve revizije narekujejo tako kadrovske kot strukturne in organizacijske spremembe delovanja Cezama. Kot ustanovitelj ne moremo dopuščati nezakonitega in negospodarnega poslovanja ter prevzemati finančnih bremen, zaradi takšnega vodenja Cezama,” je sporočilo iz ruške občine.

image

Županja občine Ruše Urška RepoluskSAŠO BIZJAK

Prosnik: Predlog za razrešitev je politične narave

Sredi januarja je o razlogih za razrešitev županja Urška Repolusk obvestila Tomija Prosnika, ki javni zavod Cezam vodi od marca 2017. Ta je navedbe pisno ovrgel in županji ni odnesel odstopne izjave. Meni, da je njegova razrešitev politične narave. “Ruše smo postavili na športni in kulturni zemljevid regije, vse naložene naloge smo uspešno izvedli. Bazen ima tolikšne prihodke in toliko obiskovalcev kot noben drug bazen te kvadrature v Sloveniji, pa vseeno na koncu nimamo dovolj denarja. Mi smo, kar se tiče prodaje, naredili vse in še več, dejstvo pa je, da imamo dva vira financiranja – lastna prodaja in proračun, po analizi je izguba nastala zaradi neurejenega financiranja bazena in prekinitve dejavnosti, na katere pa mi nismo imeli vpliva. Večkrat smo predlagali zmanjšanje najemnine za bazen, ki je tudi naš največji strošek v višini 125 tisoč evrov neto in je občini, kljub dobrim prihodkom in obvladovanju stroškov v 2017 in 2018 nismo bili sposobni v celoti plačevati, vse obveznosti do dobaviteljev pa smo pokrili. Zelo se trudimo za urejeno stanje in tekoče vzdrževanje objekta. Varčevanje pri stroških vzdrževanja higiene in kvalitete kopalne vode bi pomenilo tveganje za zdravje obiskovalcev, pri čemer pa kot odgovorna oseba ne bom delal kompromisov. Poglejte mariborski Pristan, kaj se zgodi, ko občinski uradniki krojijo usodo delovanja bazena”, pojasnjuje Prosnik.

image

Tomi Prosnik, direktor CezamaIGOR NAPAST

O previsoko prikazanem premoženju v zavodu pa, da mu očitajo neodpisane terjatve, ki niso nastale v obdobju njegovega direktorovanja in do sedaj tudi niso bile ugotovljene kot slabe. “Večino tega zneska predstavlja terjatev od kraje sendvičev v bazen baru med letoma 2009 in 2012, sedaj pa tisti, ki so kradli, in odgovorne osebe v tistem obdobju mene blatijo! Prav tako pri milijonu letnega prometa zavoda to ni nerešljiva računovodska operacija, če bi ustanovitelj sprejel predloge.” Za sklenjene anekse k pogodbam o zaposlitvi pravi, da so bili nujni zaradi sprememb kolektivnih pogodb, ki predpisujejo dvig plač vseh zaposlenih v javnem sektorju in rednih napredovanj. Pojasnjuje, da so tri osebe premestili na nezasedena delovna mesta znotraj zavoda “zaradi boljše organiziranosti”. Napoveduje, da bo svoj prav dokazoval tudi v sodnem postopku, če bo to potrebno, in doda, da lahko vsa priporočila revizije rešijo v enem mesecu, če je za to volja na obeh straneh.

image

Pokriti bazen v Rušah IGOR NAPAST

Večer; 07.02.2020