Vizija in strategija – Na račun naivnih občin zelo dobro služijo

177

Pestra preteklost pripravljavcev strategije

V Rušah od začetka jeseni poteka projekt VIS Vizija in strategija občine Ruše s katero želi županja “osmisliti” vizijo in strategijo razvoja občine v naslednjem desetletju. Hkrati pospešeno sklicujejo delavnice, kjer morajo udeleženci reševati vprašalnike, da se lahko statistično obdelajo.

Po podatkih, ki jih imamo, so te delavnice zelo klavrno obiskane (manj kot 10 udeležencev )in tako vizija pač nastaja na podlagi rešenih vprašalnikov občinskih uradnikov in naključno mimoidočih, ki jih anketirajo.

Mar v Rušah resnično ne premoremo dovolj kompetentnih ljudi, ki vedo kaj bi bilo potrebno postoriti v kraju in zato drago najemamo strokovnjake dvomljivega slovesa ? Cena izdelave VIS v občini Ruše trenutno ni znana in tudi za odločitev, da se izdela vizija in strategija iz javno objavljenih zapisnikov sej občinskega sveta Ruše ta odločitev ni bila potrjena s strani občinskih svetnikov, kar nakazuje, da gre za solo projekt županje za katerega bo tudi morala sprejeti polno odgovornost sama.

Tako pa so poročali pred leti v časopisu Delo o gospodu, ki trenutno vodi delavnice v občini Ruše Bojanu Mažgonu.

” članek v Delu” : Strategijo sta tako kot v vseh občinah tudi v Radljah predstavila izredni profesor dr. Vito Bobek in mag. Bojan Mažgon, solastnik svetovalne družbe Dr. Ferk & Partner. Prvega širša javnost najbolj pozna kot enega od profesorjev, vpletenega v afero s kitajskimi študenti, ki so študirali po neobstoječem programu, Mažgona pa je v Lenartu župan Ivan Vogrin odpustil z delovnega mesta direktorja občinske uprave in kazensko ovadil zaradi prekoračitve pooblastil in zlorabe položaja. M. Ha.

Primerjava Vizije in strategije občine Radlje ob Dravi z enakimi strategijami drugih občin kaže, da gre za serijski dokument podjetja Dr. Ferk in partner, ki ne ponuja nikakršnih konkretnih rešitev, pač pa le obdelane ankete, kopico statističnih podatkov ter cilje iz regijskih, državnih in evropskih razvojnih strategij.

Radlje ob Dravi – Radlje ob Dravi so še ena v vrsti slovenskih občin, ki so se odzvale na ponudbo mariborskega podjetja Dr. Ferk in partner in od njih kupile dokument, ki naj bi začrtal razvoj občine v prihodnjih 15 letih. Podrobnejši pregled Vizije in strategije občine Radlje ob Dravi in primerjava z enakimi strategijami drugih občin kaže, da gre za serijski dokument, ki ne ponuja nikakršnih konkretnih rešitev, pač pa le do neznatnih podrobnosti obdelane ankete, kopico statističnih podatkov ter cilje iz regijskih, državnih in evropskih razvojnih strategij. Kljub temu so jo občinski svetniki navdušeni nad njeno vsebino soglasno sprejeli.

Občina Radlje je tako plačala 20.000 evrov za sklepno ugotovitev, da bo v letu 2025»prijetna bivalna klima omogočala visoko kakovost življenja ter hkrati podpirala gospodarski razvoj«. Kako se bo to zgodilo, vizija ne omenja.

Podobne vizije so od Dr. Ferka in partnerjev kupile tudi občine Mengeš, Medvode, Kočevje, Velenje, Lenart, Kranjska Gora, Laško, Dravograd, Kungota, Sv. Ana, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, pripravljajo pa jo še za Mestno občino Maribor. Zanje so plačali od 20.000 do 35.000 evrov. Kot je zapisano v uvodu, »strategija umešča konkretne projekte v ciljno usmerjeno povezano celoto«, vendar razen odgovorov anketirancev, ki naštevajo pomanjkljivosti in želje, v zajetnem dokumentu ni ničesar oprijemljivega. Površen opis koroške regije je prepisan iz regionalnega razvojnega programa za koroško regijo, ki so ga pred leti izdelali v Regionalni razvojni agenciji Koroška, statistični podatki o številu prebivalcev in gostoti naselitve so stari deset let.

Vizija in strategija podrobno obdela odgovore iz 203 vprašalnikov, ki so jih izpolnili občani, še dvesto ljudi pa so izvajalci po telefonu vprašali o prepoznavnosti Radelj. Analiza odgovorov pravi, da je bil ključni razvojni problem Radelj pred 15 leti gospodarstvo, prav tako je po mnenju občanov gospodarstvo ključna šibka točka še danes, hkrati pa največja konkurenčna prednost občine. Nasveti so povsem univerzalni, a se je tudi v Radljah ustvarjalcem vizije zgodila nepazljivost. Poudarjajo namreč koristi oblikovanja lastne blagovne znamke, ki bi pripomogla k večji prepoznavnosti občine, in opozarjajo, kaj mora blagovna znamka vsebovati in odražati, pri tem pa prezrejo, da ima občina Radlje svojo blagovno znamko že slabi dve leti, na kar opozarjata tudi dve veliki tabli na vhodu in izhodu iz mesta. Da gre za šablonske izdelke, dajejo slutiti tudi spodrsljaji: v viziji Kranjske Gore so lahko svetniki brali o Laškem, v viziji za Medvode pa o parkiriščih v Kranjski Gori.

Župan Radelj Alan Bukovnik je po tem, ko smo ga opozorili na nelogičnosti, priznal, da po natančnejšem pregledu dokument res ne ponuja nobene otipljive vizije ali strategije, kljub temu pa se mu zdi uporaben kot kazalnik mnenja občanov, kaj je v občini dobro in kakšne investicije bi želeli. »Nisem vedel, da sta gospodarstvo in turizem pri tako velikem odstotku ljudi prepoznana kot prioriteti in možnosti za razvoj doline,« je dejal župan.»Dokument bomo uporabili kot vodilo za vse projekte, ki jih že imamo pripravljene.« Tudi ogled dobre prakse v Avstriji je bil po županovem mnenju koristen, saj so lahko videli, kako Avstrijci živijo in dihajo z malim gospodarstvom. Na vprašanje, ali ne bi bilo mogoče izvesti ankete tudi za precej manj kot 20.000 evrov, je župan odvrnil: »Če bi že pred podpisom pogodbe vedel za način izdelave strategij podjetja dr. Ferk in Partner, jih ne bi najeli.«

Sklepna ugotovitev VIS Radlje ob Dravi: »Vizija razvoja občine Radlje ob Dravi poudarja dve usmeritvi: tehnološko podprt in okoljsko prijazen gospodarski razvoj, temelječ na konkurenčnih prednostih občine (les, voda). Delovna mesta bo poleg predelovalne dejavnosti zagotavljal tudi turizem (gozdovi, voda, lepa pokrajina, tradicija, dogodki). Prijetna bivalna klima bo omogočala visoko kakovost življenja ter hkrati podpirala gospodarski razvoj.«Mateja Celin

NET TV pa je avgusta letos poročal:

občini Ruše so ob misli na skupno prihodnost pripravili projekt oblikovanja vizije in strategije razvoja občine do leta2030. V okviru projekta VIS bodo potekale delavnice, ki jih bo vodil strokovnjak z razvoja podeželja, mag. Bojan Mažgon.

Končni dokument “VIS Ruše” – vizija razvoja občine na podlagi vrednot občanov, bodo javnosti predstavili po zaključku projekta. V projektu lahko sodeluje vsak občan in tako prispeva pomemben delež k nastajanju oziroma dopolnjevanju vizije in strategije občine Ruše.

Delo