Subvencionirano letovanje osnovnošolskih otrok

25

subvencionirano letovanje osnovnošolskih otrok

 

Obveščamo vas, da se na Občini Ruše že zbirajo prijave za subvencionirano letovanje osnovnošolskih otrok iz socialno ogroženih družin in osnovnošolskih otrok z zdravstvenimi indikacijami, rejencev,  in otrok, ki živijo v vzgojnih zavodih, ter bodo letovali z OZRK Maribor v Punatu  ali z ZPM Maribor v Poreču ali Domu Miloša Zidanška. Prijavnice lahko dobite v vložišču Občine Ruše, v Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše in na spletnih straneh izvajalcev letovanj.

Osnova pri ugotavljanju upravičenosti do subvencioniranega letovanja bodo kopije veljavnih Odločb o odmeri otroškega dodatka.

 

Za dodatne informacije, smo dosegljivi na tel. št.: 02 669 06 42 in e-naslovu hedvika.potocar@ruse.si