Sončne ure v Rušah

78

12.6.2018 OB 16.00 V PROSTORIH ŠPORTNEGA PARKA RUŠE

V sklopu projekta so študenti in mentorji v sodelovanju z Občino Ruše in drugimi partnerji razvijali zamisli in oblikovali predloge celovitih rešitev postavitve učnega parka sončnih ur na izbranih lokacijah v naši občini.

Vodja projekta, dr. Matej Mencinger, mentorji in študenti Univerze v Mariboru bodo predstavili namen projekta in njegove rezultate​, sodelujoči partnerji pa svoje videnje pomena projekta in implementacije rezultatov v Občini Ruše.

Predstavitev bo organizirana v obliki okrogle mize, ki ji bo sledila diskusija in odgovori na vprašanja občinstva.

Učni park »Sonce« v občini Ruše se izvaja na podlagi javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – v sklopu programa ŠIPK – »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« (v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Partnerji v projektu so:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Astronomsko društvo Orion Maribor, Občina Ruše in OŠ Janka Glazerja Ruše