Ruški proračun za eno leto »pod streho«, mesto bo dobilo trg

32

Če je bila županja Urška Repolusk mnenja, da je proračun naravnam precej investicijsko, dodatno so dvignili tudi sredstva za pomoč na domu, je opozicija kot razloge za glasovanje proti omenila tudi zadolževanje in koruptivno postavko.

Svetniki občine Ruše so se danes v prostorih gasilskega doma sestali na redni seji občinskega sveta, katere se je udeležilo 18 svetnikov in so v drugi obravnavi izglasovali odlok o proračunu za tekoče leto.

»Proračun sledi socialni noti«

O proračunu občine za leto 2020 je Boštjan Petek med drugim dejal, da so proračun kot takšnega že realizirali in svetnikom predlagal, da se sprejme v takšni obliki. Kot je med drugim povedala župana Urška Repolusk, je proračun naravnam precej investicijsko, dodatno so dvignili sredstva za pomoč na domu.

Svetnik Darko KnezZA – Združena akcija, je odločno nasprotoval proračunu, saj, kot je dejal, ne gre za hudo razvojnega, v katerem je predvidena čistilna naprava in gradnja prizidka. Omenil je tudi zadolževanje in koruptivno postavko za društvo prijateljev mladine, zato po njegovem ne gre za napredek in bo glasoval odločno proti.

V razpravo se je vključila Bojana Muršič, ki je o proračunu povedala, da predlog korektno pripravljen, tudi projekti so bistveno bolje planirani kot v preteklosti. »Sledi socialni noti, kar nas kot predstavnike stranke SD zelo veseli. Podpiramo, da se starejši populaciji omogoči, tudi s pomočjo na domu, da je čim dlje v našem okolju,« je poudarila Muršičeva in dodala, da pozdravlja tudi druge projekt, ki bodo starejšim omogočili boljšo mobilnost.

Proračun po mnenju nekaterih preveč optimističen

Opozicijski svetniki so v razpravi o proračunu proti njegovem sprejetju navedli, »da ni razvidno, koliko bo kaj stalo«, a jim je županja odgovorila, da to ne drži, saj so posamezne projekte predstavili po krajevnih odborih, kjer so lahko dobili odgovore na vsa postavljena vprašanja. »Če so kakšna vprašanja odprta, so moja vrata vredno odprta,« je poudarila Repoluskova. Ladislav Pepelnik pa pravi, da je proračun razvojno in socialno naravnan, iz njega je moč tudi razbrati, kdaj bo treba poseči po kreditu.

»Gre za sprenevedanje. Neodvisna lista Skupaj bo proračun podpira, saj je med drugim razvojno naravnan. Svetniki umiriti je treba žogico, saj delamo za dobro ljudi, ne pa, da kar naprej izbirate trenutke, ko lahko koga blatite,« je tudi dejal Pepelnik. V svetniški skupini SDS pa so bili mnenja, da je sprejet preveč optimistično, zato ga ne bomo podprli.

Županja je po sprejemu proračuna dejala, da je vesela, ker je dobro investicijsko naravnan, saj imajo pred seboj velike projekte.

»Gre za začetek čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ureditev trga pred občino, adaptacije kulturnega doma in športne dvorane ter mostu čez Lobnico na Smolniku, dokončno ureditev pokopališča z žarnim zidom, prav tako je tudi socialno naravnan. Obdržali smo namreč vse projekte prejšnjega leta, imamo projekt Prostofer kot tudi brezplačne vozovnice za starostnike invalide, medgeneracijski center, povišali smo sredstva za pomoč na domu. Imamo še nekaj subvencij,« je pojasnila županja.

Občinski svet izglasoval pooblastilo županji

Občinski svet sprejel tudi letni program prodaje finančnega premoženja občine za leto 2020, prav tako so sprejeli letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020. Svetnik so med drugi podprli tudi sklep, da pooblaščajo županjo, da sprejme letni načrt ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem za nepremičnine, ki niso zajete v letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem do vrednosti 10.000 evrov.

Nepravilnosti prejšnjega občinskega vodstva

Direktorica občinske uprave Katja Markač Hrovatin je dejala, da je bila revidirana redna notranja kontrola občine pri izvajanju projektov 2015 – 2018 in zaključni račun, javna naročila in stvarno premoženje v 2018. Predstavniki odborov so po seznanitvi z rezultati revizije dejali, da naj bi šlo za prekoračitve pooblastil bivšega župana, poleg tega naj bi se v tem obdobju delalo »kar po domače« in slišati je bilo tudi, da bi bilo treba sprožiti postopek za ugotavljanje kazenske odgovornosti za tovrstne nepravilnosti. »V tem mandatu se bomo projektov lotili transparentno in z dobrim načrtovanjem,« je poudarila Markač Hrovatinova.

Pred občino brez prometa, novo drevo, klopi in fontana

O predstavitvi idejne zasnove projekta Ureditev Trga vstaje v Rušah so bili svetniki seznanjeni, da  bo šlo za odprt prostor, kjer se srečujejo ljudje in bo večino časa osončen. Aleksander Ostan iz Ateljeja Ostan Pavlin je povedal, da bodo obstoječa drevesa v glavnem ostala, posadili naj bi novo na trgu pred občino, namestili novi klopi, uredili nekaj zelenic in dodali fontano, medtem ko jih bodo nekaj manjših dreves, ki zabrišejo elementarno odprtost, odstranili. Promet pred občino bodo uknili, pohodno površino, ki bo primerno osvetljena, sicer še preizkušajo, ampak se odločajo med granitnimi kockami in ploščami, organizirali v lahko tržnico ali kakšne prireditve.

Med svetniki je bilo moč opaziti enotnost in željo po ureditvi, saj so med pripombami v glavnem dejali, da je že res skrajni čas, da pristopijo k preureditvi tega trga, nekateri so izrazili tudi željo po sodelovanju pri pripravi idejne zasnove. Tudi večjih nasprotovanj ni bilo, le poseke lip ne bi želeli, odgovornim pa so v razmislek svetovali, da bi bilo treba razmisliti, kam prestaviti tudi tamkajšnja spomenika, ki so neka dodana vrednost kraju. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja in konec marca naj bi bila že znana končna podoba. »Zadevo bomo reševali v konsenzu, da bo večina zadovoljna,« je zagotovil Ostan.

Potrditev odstopov in imenovanje novih članov

V točki volitve in imenovanje so svetniki potrdili odstop Katje Markač Hrovatin kot članice statutarno pravne komisije, Tamaro Gornjak pa imenovali za nadomestno članico odbora za javne finance. Istočasno so potrdili odstop Mihaela Klepa Oseta kot člana odbora za gospodarstvo in gospodarsko javne službe, Danila Lešnikaimenovali za nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo (SPV), Barbaro Jert pa je občinski svet imenoval za nadomestno članico odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Občinski svet je potrdil odstop dr. Milana Kuhte kot člana – predstavnik ustanovitelja – v svetu zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše in za čas do izteka mandata Nino Kolar imenuje kot nadomestno članico.

maribor24.si