Ruški Cezam prevzema revizorka in trenerka osebne rasti

142

Potem ko je ruški občinski svet na dopisni seji razrešil dosedanjega direktorja Cezama Tomija Prosnika, je na isti seji imenoval vršilca dolžnosti Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – Cezam. Cezam bo odslej vodila Lucija Smolnik.

V Rušah je od 21. 2. 2020 do 24. 2. 2020 potekala 1. dopisna seja Občinskega sveta občine Ruše. Odločali so o razrešitvi direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše (CEZAM) in imenovali novo vršilko dolžnosti. Občinski svet Občine Ruše je z 10 glasovi za in 6 glasovi proti z mesta direktorja razrešil Tomija Prosnika ter z 10 glasovi za in 6 glasovi proti imenoval Lucijo Smolnik za vršilko dolžnosti. Zanimalo nas je, kako razrešitev komentira Tomi Prosnik in kakšne so kompetence nove vršilke dolžnosti.

Na spletni strani občine Ruše so zapisali, da so se za dopisno sejo odločili, ker ne gre za odločanje o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.

V svetniški skupini ZA kritični do načina sklica seje

Vendar pa v svetniški skupini ZA Združena akcija verjamejo, da sklic seje ni v skladu s statutom in poslovnikom Občinskega sveta Občine Ruše, ki odločanje na dopisnih sejah predvideva kot skrajno možnost, kadar ni pogojev za sklic redne ali izredne seje na kar pa v tem primeru tudi Statutarno pravna komisija občinskega sveta ne more podati svojega mnenja ter preveriti zakonitosti takšnega ravnanja.

»Županja, ki očitno ni pripravljena na demokratično razpravo s takšnim dejanjem prisiljuje svetnike, da odločamo s prirejenimi informacijami, brez izmenjave argumentov in povrhu vsega še v tajnosti, mimo občank in občanov Občine Ruše,« še komentirajo. Po njihovih besedah županja že od konca lanskega leta ne upošteva sklepov občinskega sveta, ki ji  je jasno naložil sodelovanje z zavodom. Dodajo še, da je Repoluskova v goreči želji pred iztekom mandata razrešila direktorja in ga zamenjala z nepoznano kandidatko.

Kritični so tudi do načina sklica seje: »Način sklica seje, preko vikenda ob začetku počitnic, skrito pred očmi občank in občanov kaže na jasno namero županje, da uveljavi svoj osebni interes po političnem obračunavanju na popolnoma nedemokratičen način, brez javne razprave in možnosti, da svetniki preudarno odločimo o upravičenosti, smotrnosti ter predvsem zakonitosti takšnega predloga, kar je tudi naša naloga in končna odgovornost.«

Dodajajo še: »Županja, ki očitno ni pripravljena na demokratično razpravo s takšnim dejanjem prisiljuje svetnike, da odločamo s prirejenimi informacijami, brez izmenjave argumentov in povrhu vsega še v tajnosti, mimo občank in občanov Občine Ruše,« še komentirajo. Po njihovih besedah županja že od konca lanskega leta ne upošteva sklepov občinskega sveta, ki ji  je jasno naložil sodelovanje z zavodom. Dodajo še, da je Repoluskova v goreči želji pred iztekom mandata razrešila direktorja in ga zamenjala z nepoznano kandidatko.

Zdaj že bivšega direktorja Tomija Prosnika smo povprašali, če je razrešitev pričakoval: »Iskreno sem glede na sestavo občinskega sveta razrešitev res pričakoval, me pa preseneča, da se je županja odločila tak sklep predlagati kar na vikend dopisni seji občinskega sveta in da so se koalicijski svetniki odločili sklep podpreti. V kolikor je pa tak postopek zakonit, pa bo potrebno pač ugotavljati v bodoče.«

Na vprašanje, kakšni so njegovi nadaljnji koraki, nam je povedal: »Kot sem že napovedal je moja pravica, da zahtevam sodno varstvo proti sklepu o razrešitvi, kar bom v predpisanem roku tudi storil.«

Nova v.d. direktorica revizorka in trenerka osebne rasti

Iz javno dostopnih virov smo izvedeli, da je nova vršilka dolžnosti Lucija Smolnik trenerka osebnostne rasti (angl. »life coach«), edina certificirana trenerka programa Boba Proctorja v Sloveniji in revizorka. Na občini Ruše so nam na vprašanje o njenih referencah odgovorili: »Ga. Lucija Smolnik je univerzitetna diplomirana ekonomistka, preizkušena državna notranja revizorka, mednarodna revizorka za javni sektor, državna notranja revizorka, podjetnica z izredno dobrim poznavanjem javnega sektorja, izkušnjami v kriznem managementu v javnem sektorju, delu z različnimi generacijami, organizacijo dogodkov ter vodenjem projektov.«