Prosnik ni več direktor Cezama

34

Občinski svetniki so Prosnika odstavili na dopisni seji, nova vršilka dolžnosti direktorja je Lucija Smolnik.

Občinski svetniki občine Ruše so si čez vikend glavo belili z vprašanjem, odstaviti ali ne odstaviti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Cezam) Tomija Prosnika. To je bila namreč osrednja točka dopisne seje občinskega sveta, ki je trajala od petka do včeraj popoldan. Z desetimi koalicijskimi glasovi za in šestimi opozicijskimi proti, dva svetnika pa sta se glasovanja vzdržala, so Prosnika po pričakovanjih razrešili. Za vršilko dolžnosti za največ eno leto so imenovali diplomirano ekonomistkoLucijo Smolnik. Zavod Cezam skrbi za športne objekte v Rušah, prireja festival Letni oder, Kantfest in druge dogodke.

Županja izgubila zaupanje

Da je bila razrešitev Prosnika zadnja možnost, je po glasovanju povedala županja Urška Repolusk: “Gospod Prosnik je imel možnost javni zavod voditi na drugačen način, pa ni. Enostavno sem izgubila zaupanje vanj, zato sem mnenja, da vseh težav Cezama, ki so se nakopičile, ne moreva rešiti skupaj.” Ker obstajajo tudi mnenja, da je bilo glasovanje o razrešitvi na dopisni seji nezakonito, je občinska uprava na spletni strani občine objavila tudi izjavo za javnost, v kateri je zapisano, da je bila seja sklicana v skladu z občinskim poslovnikom. “Dopisna seja je bila sklicana zaradi nujnosti imenovanja novega vršilca dolžnosti in nujnega pričetka sanacije poslovanja javnega zavoda, kar pod trenutnim vodstvom ni možno. Gradivo, ki je razlog za predlagano razrešitev direktorja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše, je bilo že obravnavano na preteklih sejah občinskega sveta občine Ruše ob široki razpravi občinskih svetnikov. Iz navedenih razlogov je bil čas sklica dopisne seje dovolj dolg, da so občinski svetniki gradivo preučili in o njem glasovali,” piše na spletni strani občine.

Prosnik bo zahteval sodno varstvo

In kako razrešitev komentira Prosnik? “Rezultat glasovanja na tej dopisni vikend seji je pričakovan – glede na to, da koalicija županje v občinskem svetu šteje deset svetnikov, ki pa se očitno ne želijo javno pokazati. Kot sem že povedal, je celoten postopek izjemno sporen, izrečenih je bilo preveč nedokazanih in celo neresničnih navedb, svet zavoda je predlagal ustavitev postopka, hkrati pa so bili več kot očitni poskusi diskreditacije in zavajanje javnosti s strani županje. Zato bom za zaščito dobrega imena, sebe in zavoda vsekakor zahteval sodno varstvo, iskreno pa največjo škodo vidim predvsem v tem, kakšen signal dajeta takšno ravnanje in revanšistična politika potencialu tako perspektivnega kraja, kot so Ruše. Vsi pametni in sposobni ljudje, pazite se, raje se ne spuščajte v delo v lokalni skupnosti, ker s tem tvegate diskreditacijo sebe in vsega, kar ste delali v preteklosti in verjetno še kaj več … Škoda.”

Da Prosnik lahko uporabi vsa pravna sredstva, ki jih ima na razpolago, odgovarja županja Repoluskova: “Tu ne vidim nič spornega.”

Svet zavoda proti razrešitvi
Kot je znano, je podlaga za razrešitev Prosnika revizijsko mnenje, ki ga je maja lani naročila občina. Revizija je pokazala, da obstaja velika verjetnost, da je finančno oziroma premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno, da so se v zavodu organizirali poslovni dogodki brez jasnega vira financiranja, da direktor v letih 2017 in 2018 ni naredil vsega za uravnoteženje prihodkov in odhodkov in da je vodstvo zavoda kljub finančni izgubi brez mnenja ustanovitelja spremenilo sistemizacijo, direktor pa podpisal anekse k več pogodbam o zaposlitvi brez ustrezne zakonske podlage. Po Prosnikovem mnenju in mnenju sveta zavoda, ki se je pred dvema tednoma izrekel proti direktorjevi razrešitvi, gre za manjše napake, ki bi jih bilo mogoče rešiti ob ustreznem sodelovanju občine kot ustanovitelja, po mnenju županje in zdaj tudi občinskega sveta pa za napake, ki nujno terjajo menjavo vodstva zavoda.