Podžupan Ajd jemlje trgovino občanom Smolnika

296

Če se še spominjamo nedavnega dogajanja v zvezi z zaprtjem trgovine Mercator ( sedaj trgovina Jager) v Bistrici ob Dravi in izjav lokalne politike s strani “koalicije” kako je življenje postalo nemogoče za občane Bistrice ob Dravi brez trgovinske oskrbe, lahko sedaj s še večjim začudenjem spremljamo odzive in predloge lokalnih politikov iz vrst 2X2 gospoda podžupana Jerneja Ajda in še posebej strankarskega kolega in občinskega svetnika Lovra Bačuna, ki je tudi sam krajan Smolnika.

Presenetljiv je predvsem odzziv liste 2X2 oziroma nepremišljen predlog ureditve k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik.

Predlog občine Ruše

Iz prvotnega predloga bi podžupan Jernej Ajd in občinski svetnik Lovro Bačun umaknila že prostorsko umeščeno trgovino, ki bi zagotavljala preskrbo občanom Smolnika. Vedeti pa je treba, da ko je šlo v preteklosti za trgovino v Bistrici ob Dravi so bili ta isti politiki nasprotnega mnenja z veliko argumentov v prid trgovine in njeno ponovno odprtje. Takrat se je obtoževalo prejšno občinsko oblast in ji s podtikanji pripisovalo krivdo za zaprtje trgovine. V tem primeru pa lahko sedaj zgolj ugotovimo, da se sedaj politika aktivno vpleta v OPPN brez razprave z uporabniki območja, da do izgradnje trgovine sploh ne bi prišlo. Vse skupaj pa je lepo zavito s političnimi puhlicami, da je trgovin v občini tako ali tako preveč, ne glede na njihovo dosegljivost ( predvsem za starejše občane).

Ali gre v tem primeru zgolj za podcenjevanje volivcev in občanov ? Kako si omenjena gospoda razlagata to diskrepanco mnenj. Trgovina v Bistrici ob Dravi je nujna (prosto po podžupanovem mnenju), na Smolniku, ki je po številu prebivalcev in tudi volivcev še večji od Bistrice ob Dravi pa niti slučajno. Torej občani Smolnika ne potrebujejo trgovin in ostalih storitev, saj se le te nahajajo v Rušah. Da ne načenjamo teme glede bankomata, pošte, knjižnice itd… ( tudi bankomata in tudi tenis igrišča ni na Smolniku). Ali ni že napočil čas, da se nekaj denarja in s tem tudi nekaj razvoja nameni Smolniku ? Po mnenju sedanje vladajoče garniture, očitno ne.

Krajani Smolnika si vsekakor zaslužijo napredek, čeprav z malenkostmi kot je trgovina, pločniki in podobno. Zagotovo si pa takšnega podcenjujočega odnosa vladajoče “koalicije” ne zaslužijo.

Predlog liste 2X2

Na svoji uradni Facebook strani so zapisali in svoj predlog tako utemeljili z naslednjim pojasnilom:

Predlog 2 x 2 za ureditev OPPN na območju Smolnika:-

“idejna zasnova umika trgovski program v pritličju večstanovanjskih blokov, saj menimo, da imamo v celotni občini dovolj trgovin, sploh pa na tej lokaciji takšne vsebine niso primerne, kaj šele rentabilne;- predlagamo premik športnega igrišča iz “slepe ulice” na območje h krožišču, da bo igrišče lažje dostopno in vidljivo vsem deležnikom;- umikamo velike asfaltne površine (skupna parkirišča) in predlagamo razpršitev le-teh po celotnem območju;- preoblikujemo območje NATURE 2000 oz. možnega motoričnega parka po celotnem južnem robu območja, ki je zaradi višine hriba pretežno zasenčeno in manj primerno za bivanje ter primernejše za rekreacijske vsebine. ”

V obeh primerih pa gre za napačne predloge ter pristope in načine ureditve prostora na omenjenem prostoru, saj se prebivalcev Smolnika o željah, priložnostih o tem sploh ni povprašalo, kaj šele vključevalo ter povezovalo.

Odločajo pač tisti, ki se na potrebe prebivalcev najbolje spoznajo.