Podražitev odvajanja voda, sprejet rebalans v občini Ruše

34

V ponedeljek 7.10.2019 so na seji OSOR-ja svetniki potrdili in sprejeli rebalans proračuna, ki ga je predlagala županja že po petih mesecih po sprejetju proračuna.

Kot so sporočili na uradnem profilu 2X2 neodvisne liste so sprejemali med drugim zelo pomembno gradivo,

– Zagotovitev financ za izgradnjo čistilne naprave na Arehu
– Zagotovitev financ projektu Prostofer 
– Denar za plače v Javnem zavodu CEZAM

Rebalans so potrdili svetniki list in strank: 2 x 2, SD, Skupaj, Levice in Desusa

Proti rebalansu so glasovali svetniki list in stranke: ZA Združene Akcije, LVP in SDS.

Odločili so tudi, po izjavah svetnika g. Bačuna (2X”) , da na proračunski postavki odvzamejo 5000 € za subvencije vrtcu.

Kar pa bode v oči je, da v rebalansu proračuna umikajo pomembno investicijo obnove kulturnega doma. Rušani se za obnovljeni kulturni dom lahko trenutno obrišejo pod nosom.

Prav tako so svetniki potrdili predlog županje podražitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda za enormnih 12 odstotkov za gospodinjstva in 16 odstotkov za gospodarske odjemalce.

Odbor za gospodarske dejavnosti je podprl predlog o podražitvi cen. Že v razpravi je nekaj svetnikov dejalo, da se prav tako strinja z višjimi cenami.

Za dvig cene so glasovali: Drago Bolčina (Levica), Katja Markač Hrovatin in Lovro Bačun (Lista 2×2), Ladislav Pepelnik, Miha Krajnčevič in Sonja Irena Kukovec Stajan (lista SKUPAJ), Blaž Sternad (SDS), in Andrej Pliberšek (SD).

Proti dvigu cene so bili: Peter Juhart, Darko Knez, Barbara Jert in Petra Mušič (ZA- združena Akcija), Marjana Kotnik Poropat (DESUS), Martin Lesjak (SD).

Županja Urška Repolusk ob koncu seje povedala: “Na osnovi elaborata, ki smo ga pač dobili, je ta dvig bil predviden, svetniki so se seveda odločili, kot so se odločili, to se pravi za dvig teh cen.“

Posnetek NET TV: