Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje

52

cilj programa je usposobiti 10 udeležencev, da po zaključku programa ustanovijo lastno podjetje, se samozaposlijo ali zaposlijo pri drugem delodajalcu.

 

Mariborska razvojna agencija vabi k sodelovanju in prijavi v zadnji, 10. javni poziv za vključitev v Program Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje
Rok za prijavo: prijava na poziv do 31. 5. 2018.
Pričetek usposabljanja: 1. 7. 2018.

Udeleženci programa:
10 brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje
Lokacija izvedbe programa:
Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, Maribor
Cilj programa:
Usposobiti 10 udeležencev programa, da po zaključku programa ustanovijo lastno
podjetje, se samozaposlijo ali zaposlijo pri drugem delodajalcu.
Koristi za udeležence:
1. Zaposlitev za 4 mesece na Mariborski razvojni agenciji (plača, dopust).
2. Oblikovanje in izdelava promocijskih materialov v vrednosti do 300,00 EUR.
3. Pomoč in podpora izkušenih mentorjev, strokovna skupinska in individualna
usposabljanja, širjenje mreže kontaktov in povezav.
4. Razvoj na osebnem in poslovnem področju.
Prijave in dodatne informacije o programu:
na Mariborski razvojni agenciji pri Danijeli Kocuvan, 02 333 13 12,
danijela.kocuvan@mra.si, www.mra.si.
Pogoj za prijavo:
Vpis v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, najmanj IV. stopnja
izobrazbe, stalno prebivališče v eni izmed občin problemskega območja.
(Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi)
Izbor kandidatov: Izborni postopek vodi strokovna komisija na MRA