Obnova vodovodnih cevi

33

V okviru obnovitvenih del so se v celoti zamenjale dotrajane vodovodne cevi v delu Matavškove in Minarikove ulice v Rušah v skupni dolžini približno 180 m ter v kvaliteti PEHD d110/16 RC protect.
Prav tako je bila izvedena prevezava in obnova dotrajanih hišnih priključkov. V Bistrici ob Dravi pa se je s preplastitvijo pločnikov končala prenova vodovoda. V I. etapi so se zamenjale dotrajane cevi PVC vodovodnih cevovodov naRuški cesti v Bistrici ob Dravi na področju med Ruško cesto 54 in jaškom pred prečrpalno postajo Bistrica – Log. V severnem robu cestišča so se vgradile nove vodovodne cevi LŽ DN 150 duktil v skupni dolžini cca 290 m. II. etapa je obsegala zamenjavo dotrajanih PVC vodovodnih cevovodov v Ruški cesti v Bistrici ob Dravi med Ruško cesto 96 in Ruško cesto 136.

V Rušah in Bistirici ob Dravi so se zamenjale dotrajane vodovodne cevi. V severnem robu cestišča so se vgradile nove vodovodne cevi LŽ DN 200 duktil v skupni dolžini približno 440 m.