Na ruškem pokopališču obnavljajo mrliško vežico

55

V času do 30. oktobra 2018 bodo potekala obnovitvena dela na mrliški vežici na ruškem pokopališču.

V času obnove – sanacije objekta bodo poslovitve od pokojnikov predvidoma potekale v kapelici na pokopališču. Obnavlja se celotna notranjost mrliške vežice (nova okna, elektro instalacije, strojne instalacije-zračenje in ogrevanje, nova notranja oprema) z drugačnim razporedom prostorov, Izdelala se bo izolacijska fasada, dokončala okolica (predvsem urbana oprema).
Obnovitvena dela izvaja LIPA, proizvodno trgovska zadruga, z.o.o, nadzor podjetje Techline d.o.o.