Ministrstvo o dogodku v Vrtcu Ruše: Privezovanje otrok na stole je nedopustno

59

Večer; 23.01.2020, 16.38

Ravnatelj Vrtca Ruše je vzgojiteljici izrekel pisni opomin, ker je kričala na enoletnega otroka. Da je bil otrok medtem pripet na stolu, se mu ne zdi sporno, toda na šolskem ministrstvu so jasni: privezovanje otrok je popolnoma nedopustno.


Na spletni strani Lokalec.si je objavljeno anonimno pismo starša otroka, ki obiskuje jaslično skupino v Vrtcu Ruše. Opisan je dogodek z lanskega novembra, ki se je zgodil v skupini z najmlajšimi otroki. Kot pišeta starša, sta bila v garderobi jaslic priči “grozljivemu” dogajanju. Iz jaslične skupine sta slišala “zverinsko kričanje vzgojiteljice” na otroka, ki je “neznansko jokal, iz nosu mu je tekel smrkelj v usta, očitno je že kar nekaj časa jokal, saj je bil čisto rdeč v obraz”.

Pišeta, da so otroci sedeli za mizami ob polnih krožnikih, vzgojiteljica pa je na jokajočega otroka, medtem ko je ta sedel v stolčku – na katerega je bil “privezan z rjavozelenim trakom”, kričala z besedami: “Zakaj se dereš! Tvoje dretje moti delovni proces. Takoj prenehaj!” Dogodek naj bi tudi posnela.

Doslej čez vzgojiteljico ni bilo pripomb

Vrtec Ruše je organiziran kot del Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, kamor sta starša sredi januarja tudi naslovila pisanje. Ravnatelj Ladislav Pepelnik pojasnjuje, da je anonimna prijava prispela prejšnji teden na šolo.

Kričanje na otroke ni sprejemljivo
Branka Šamec, predsednica Skupnosti vrtcev Maribor, se o konkretnem primeru ni želela opredeljevati, saj ga ne pozna. Vodi pa Šamčeva največji vrtec na območju Maribora in pravi, da v njenih enotah vrtca ni niti enega takšnega stolčka, v katerem se otroke pripenjali.
“Kričanje na otroke ni sprejemljivo, še najmanj pa na otroke stare leto, dve. Še posebej ti najmlajši otroci potrebujejo toplino, razumevanje, nežnost, ljubezen, to je celo bolj pomembno, kot vse ostalo. Lahko se zgodi, da otrok joka, pa če si še tako prijazen, ampak s toplino je moč ustvariti odnos, da je vzgojiteljica otroku kot druga mama. Vsi otroci, ne samo najmlajši, rabijo objem in prijazno besedo. Tako naj bi bilo, saj če se odločiš za poklic vzgojitelja, se zanj odločiš z dušo,” je povedala Branka Šamec.

“Takoj, ko smo dobili prijavo, sem se pogovoril z vsemi vpletenimi. Vzgojiteljica, na katero letijo očitki, je priznala, da je tistega dne dejansko po dolgotrajnem joku otroka nekoliko povzdignila glas nad njim, kar seveda ni sprejemljivo in to tudi obsojam, zaradi tega sem ji izrekel strogi pisni opomin in odredil trimesečni nadzor njenega dela. Vzgojiteljica dogodek obžaluje, zanj se je tudi opravičila in pričakujemo, da se to več ne bo zgodilo,” pravi Pepelnik, ki se mu zdi zanimivo, da je bila podana anonimna prijava šele dva meseca po dogodku. Pravi, da gre za dolgoletno odlično vzgojiteljico, čez katero ni bilo pripomb.

Starši soglašali s pripenjanjem otroka

Kar se tiče privezovanja otrok na stolček, ta je nizek, lesen in s stranskima naslonjaloma za roke, Pepelnik popravi, da gre za varnostni ukrep pripenjanja, ki ga izvedejo le pri dejavnostih, ki se opravljajo za mizo, torej pri prehranjevanju in ustvarjanju za mizo. “Gre za najmlajše otroke, ki še ne hodijo, nimajo razvitega mišičnega tonusa, ne morejo samostojno sedeti in bi se lahko zgodilo, da zdrsnejo s stola,” pojasnjuje ravnatelj. V tem primeru je bila pripeta enajstmesečna deklica, pravi ravnatelj in še izpostavi, da so starši tega otroka soglašali s pripenjanjem otroka na stol s trakom iz blaga. Takšne stolčke imajo v vrtcu tri.

Ravnatelj še ni obvestil staršev otroka, za katerega sta se zavzela druga starša v anonimki, ima pa danes sestanek s predsednico sveta staršev vrtca, tudi svet zavoda bo sklican, napoveduje Pepelnik. Vrtec Ruše obiskuje 190 otrok v 11 oddelkih.

Odnosi med učenci in učitelji šepajo
Neuradno smo izvedeli, da odnos zaposlenih do otrok tako v šoli kot v vrtcu v Rušah že dlje časa predmet pogovorov med starši. “Kaj se starši pogovarjajo, je ena zgodba, dejstva so drugačna. Do mene ni prišla kakšna zadeva. Možno pa je, da kdo v glasnem razredu glasno poskuša otroke umiriti. Tudi na delo vzgojiteljice do sedaj ni bilo pritožb, same pohvale,” odgovarja ravnatelj Ladislav Pepelnik.
“V šoli so težave v smeri obnašanja otrok, medvrstniških konfliktov, strpnosti med učitelji in učenci, odnos šepa. To opažamo zadnji dve leti, razvidno je tudi iz zapisnikov. Starši smo povedali, kaj pričakujemo in želimo, pri tem sodelujemo z vodstvom šole, angažirani smo v delovni skupini in ravnatelj z nami tudi sodeluje. Koliko je učinka, vam še ne morem povedati, načeloma pa šola ves čas sodeluje s starši,” je pojasnila predsednica sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše Barbara Jert, ki pa ni predstavnica staršev vrtca, ta ima namreč oblikovan svoj svet staršev.

Inšpekcijski nadzor in pregled ukrepov ravnatelja

Ne na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in ne na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport s primerom v vrtcu Ruše niso seznanjeni, bo pa inšpektorat glede na medijske objave po uradni dolžnosti uvedel inšpekcijski nadzor v vrtcu Ruše in šel v pregled ukrepov, ki jih je že izvedel ravnatelj.”Vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju sta zgled za otroke”

O stolu in privezovanju s trakom iz “varnostnih razlogov”, pa na ministrstvu odgovarjajo: “Stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. V igralnicah, ki so namenjene otrokom 1. starostnega obdobja (od 11. mesecev do 3. leta starosti), so mize in stoli prilagojeni tej starostni skupini. Privezovanje otrok na stole je popolnoma nedopustno in v nasprotju s temeljnimi načeli kurikula.” Dodajajo še, da kurikulum za vrtce temelji na spoštovanju otrokovih pravic, izrecno pa je v njem tudi zapisano, da odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjujoče. “Vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju sta zgled za otroke,” še zapišejo na ministrstvu.