Koncert Karitas

10

V petek, 15. novembra bodo v Rušah v cerkvi sv. Marije ob 17:30 izvedli Misijonski dobrodelni glasbeni večer. Nastopili bodo otroški pevski zbor Siničke iz OŠ Ruše, voklana skupina OŠ Ruše, družinski zbor župnije Ruše, vokalna skupina ARS iz Lovrenca na Pohorju, mešani pevski zbor Rosika ter konservatorij za glasbo in balet Ruše.