Kmalu kolesarsko povezana Maribor in Ruše

31

Tačas gradijo obsežen montažni most pri železniški postaji Bistrica ob Dravi. Ostalo je le še nekaj segmentov, da bo kolesarska pot med Rušami in Mariborom v celoti urejena.

Kolesarska pot med občino Ruše in Mestno občino Maribor dobiva končno podobo. V kraju Bistrica ob Dravi v občini Ruše potekajo obsežna dela na premostitvenem objektu čez potok Bistrica, kar pomeni odpravo še zadnje ovire za dokončanje kolesarske poti od Ruš do železniške postaje v Bistrici ob Dravi.

 

S tem bo po zaključku gradnje te kolesarske poti, začetek je bil pred dobrim letom, zgrajena celotna kolesarska pot od Ruš do meje z občino Maribor, ki meri skupno 5,8 kilometra.

Prejšnji župan Uroš Razpet je bil (pre)optimističen, saj je ocenjeval, da bo pot zaključena že jeseni lani. Toda zapletalo se je tudi z odkupi zemljišč itd. Investitor izgradnje je namreč Direkcija RS za infrastrukturo, Razpet pa je takrat ocenjeval, da lahko občina postopke hitreje izpelje. Svoj sofinancerski delež v višini štirih odstotkov vrednosti investicije je namreč ruška občina poravnala z zagotovitvijo projektne dokumentacije in vodenjem izvedbe investicije.

Zdaj gre torej projekt počasi le proti koncu, s tem pa tudi pričakovanja vseh, ki bodo novo pridobitev s pridom uporabljali. Prvi pomladanski dnevi so namreč na ceste že privabili veliko kolesarjev, ki se zaradi neurejenih cestnih razmer velikokrat znajdejo v nevarnih situacijah. Da bodo predvsem varnega kolesarskega turizma deležne tudi družine in vsi, ki redno premagujejo daljše razdalje, se torej zadnja leta resneje gradi kolesarska povezava med Rušami in Mariborom.

Ta etapa je sicer samo en segment Dravske kolesarske poti, več kot 150 kilometrov dolge kolesarske poti, ki se razteza od Dravograda do Središča ob Dravi. Če se v to prišteje še italijanski (deset kilometrov), avstrijski (290 kilometrov) in hrvaški (265 kilometrov) del, tvori 710 kilometrov dolgo športno infrastrukturo, ki ob svoji poti nudi ogromno zanimivega.