Gradnja mostu čez Rušico

44

V teku je izgradnja povezovalnega mostu čez Rušico za namen kolesarske poti Ruše – Maribor.

Kot je znano je v izgradnji trasa kolesarske poti, veliko je že narejenega, potrebno jo je še povezati s premostitvenimi objekti ter položiti zaključni sloj asfalta.
Nadejamo se, da bo kolesarska pot, kmalu v uporabi v zadovoljstvo vseh uporabnikov.