Bojana Muršič – poslanka SD glasovala proti več kot pol miljona evrov za Ruše

147

Z žalostjo ugotavljamo, da je Bojana Muršič, poslanka iz Ruš, ki predstavlja v državnem zboru občane iz Ruš in stranko SD glasovala proti višji povprečnini, ki bi jo naj država namenila občinam pri sprejemanju proračuna za leto 2020 v državnem zboru.

Upravičeno se sprašujemo koga gospa Muršič v parlamentu predstavlja ? Ali so to občani Ruš ali pa zgolj sebi in svojim kolegom v stranki SD s takšnim početjem zagotavlja politično preživetje ?

V tem primeru je poslanka gladko brez vsake slabe vesti pritisnila na gumb PROTI in s takšnim glasovanjem pomagala k odločitvi parlamenta, da ne nameni višjih povprečnin občinam. S tem je zagotovila, da občina Ruše v naslednjih dveh letih za kolikor se je sprejemal proračun ostane približno brez miljona do miljona in pol manj sredstev, ki bi jih lahko občina prejela ob predpostavki, da bi poslanka glasovala za svoje občane in njihove interese in ne zgolj delovala zase in za svoje politične privilegije.

Pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018 so se začela 25. avgusta 2016.  Ministrstvo za finance je predstavnikom občin predstavilo izhodišča vladne strani za financiranje lokalnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Ministrstvo za finance bi v prihodnjem letu namenilo 524 evrov povprečnine na prebivalca občine, v letu 2018 pa 530 evrov na prebivalca, s čemer bi občine morale zagotoviti kritje vseh obveznih nalog občin. Izračuni Ministrstva za finance za leto 2016 kažejo, da bi višina povprečnine v tekočem letu morala znašati 652,60 evra, medtem ko izplačilo občinam glede tega zneska sedaj zaostaja za dobrih 130 evrov.

Po sklenitvi dogovora s sindikati javnega sektorja sredi decembra je, kot poroča STA, ministrstvo za finance na sestanek povabilo predstavnike občin, saj dogovor tudi za občine prinaša finančne posledice. Občine že več let opozarjajo, da povprečnina, ki jo dobijo iz državnega proračuna za izvajanje zakonsko določenih nalog, ne dosega dejanskih stroškov.

Višji stroški za plače in prenizka povprečnina. Nekatere občine so na to že odgovorile s podražitvami vrtcev, oskrbe, drugih storitev, druge bodo to storile jeseni. Sprožilec je bil dogovor o plačah med sindikati in vlado. Zdaj je na mizi analiza. In zdi se, da so imele prav tako občine, ki so trdile, da bo plačni dogovor pretežno izničil zvišanje povprečnine, kot tudi država, ki je menila, da tako pretiranega vpliva ne bo.

Tako bo v letu 2020 povprečnina za občino Ruše v višini 589,11 namesto 658,80 evra.

Če se povprečnina za 2020 poveča za slabe 3 odstotke, stroški pa za več kot dvakrat toliko, je jasno, da financiranje občin (še vedno) ne sledi ne normativnim določbam ne določbam Evropske listine lokalne samouprave, katere podpisnica je tudi Slovenija.

Zato javno pozivamo poslanko iz Ruš naj javno pojasni takšno početje. Zanima nas tudi, kaj je kot poslanka uredila za svoj kraj ?