Bajna izplačila svetnikom občine Ruše

678

Zakaj se na lokalnih volitvah za vstop v lokalno politiko poteguje ogromno kandidatk in kandidatov? Ali gre za prispevek kraju, v katerem živijo, za pridobivanje moči, ugleda … Za služenje denarja? Koliko z delom, za katerega so se sami odločili, kandidirali, se izpostavili, …, zaslužijo svetniki? Med njimi na predlog župana izvolijo tudi podžupana. Koliko zasluži on? Kakšno je delo podžupana? Kdo določa višino sejnine, kdo višino mesečnega nadomestila oziroma nagrade za podžupana in koliko znašajo ti stroški na letni ravni?

Svetniki sami odločajo o višini sejnin oz. KMVVI, ki jo dobijo za prisotnost na sejah občinskega sveta, odbora ali komisije ter višino podžupanske nagrade. Zakon določa le najvišji možni znesek za sejnine in podžupanske nagrade! 

Zakaj je v Rušah normalno, da se tovrstno delo plačuje? Nekateri pravijo, da gre zgolj za stimulacijo za udeležbo na sejah, drugi za povrnitev stroškov. Slednjemu ne bi mogli oporekati, toda ko svetniki za nekaj ur dobijo 200 ali 300 evrov na mesec ali še več ne moremo govoriti zgolj o stroških. Kdor ni stimuliran že z delom za razvoj svoje občine, naj ne kandidira na volitvah. Tudi prostovoljni gasilci, ki delujejo v vseh občinah, za svoje požrtvovalno delo niso plačani, poznajo le nekaj ugodnosti.

Če pogledamo primer svetnika Lovra Bačuna iz liste 2X2, katere člani zasedajo enormno in nesorazmerno število v občinskih odborih oz. posvetovalnih telesih glede na volilni rezultat, ugotovimo, da je življenje s takšnim načinom služenja lahko prav udobno na račun občanov Ruš.

Lovro Bačun ( lista 2X2 ) je imenovan kar v pet različnih občinskih odborov, kar ga postavlja na prvo mesto med vsemi izvoljenimi svetniki v OSOR. Od tega je po funkciji kar dvakrat predsednik in dvakrat podpredsednik ( 2X2 ) in samo enkrat navaden član odbora. Ali gre tukaj za pretirano ambicioznost, voljo do dela ali pa preprosto, da se izide računica, presodite sami.

Tako je okvirno do sedaj po znanih podatkih zaslužil že cca 2400 evrov sejnin, do konca mandata pa se mu nasmiha predvideni skupni znesek v višini cca 7000,00 evrov v trajanju mandata.