1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Ruše

106

V PONEDELJEK, 10. DECEMBRA 2018, OB 16. URI V

KONFERENČNI DVORANI PGD RUŠE, KIDRIČEVA 3, RUŠE

 
 
Predlagani DNEVNI RED:
 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in o izidu volitev za župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
4. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana
6. Nagovor in slovesna prisega novoizvoljene županje
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE 2018 – 2022

 • Uroš Razpet (ZA – Združena akcija)
 • Petra Mušič (ZA – Združena akcija)
 • Darko Knez (ZA – Združena akcija)
 • Barbara Jert (ZA – Združena akcija)
 • Ladislav Pepelnik (Neodvisna lista #SKUPAJ)
 • Sonja Irena Kukovec Stajan (Neodvisna lista #SKUPAJ)
 • Mihael Kranjčevič (Neodvisna lista #SKUPAJ)
 • Martin Lesjak (SD)
 • Andrej Pliberšek (SD)
 • Mag. Bojana Muršič (SD)
 • Lovro Bačun (Neodvisna lista 2×2)
 • Jernej Ajd (Neodvisna lista 2×2)
 • Katja Markač Hrovatin (Neodvisna lista 2×2)
 • Mihael Hleb Oset (Neodvisna lista za varnost in pomoč – NLVP)
 • Silverija Belčič (Neodvisna lista za varnost in pomoč – NLVP)
 • Blaž Sternad (Slovenska demokratska stranka – SDS)
 • Marjana Kotnik Poropat (Demokratična stranka upokojencev – DeSUS)
 • Drago Bolčina (LEVICA)